Beartas maidir le Fianáin

Beartas maidir le Fianáin

Rinneadh an ráiteas fianán a nuashonrú an 05/10/2020 uair dheireanach an agus baineann sé le saoránaigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

1. Réamhrá

Úsáidtear fianáin agus teicneolaíochtaí gaolmhara eile (tagraítear do na teicneolaíochtaí go léir mar “fhianáin” ar mhaithe le caoithiúlacht), ar ár láithreán gréasáin https://noac.ie (dá ngairfear “an láithreán gréasáin” anseo ina dhiaidh seo). Cuireann tríú páirtithe na n-oibrímid fianáin ar an láithreán chomh maith. Tugaimid faisnéis faoin gcaoi a n-úsáidtear fianáin ar ár láithreán gréasáin sa doiciméad thíos.

2. Céard is fianáin ann?

Is ionann fianán agus comhad beag simplí a sheoltar in éineacht le leathanaigh ón láithreán gréasáin seo agus a stórálann do bhrabhsálaí ar thiomántán crua do ríomhaire nó ar ghléas eile. Féadfar an fhaisnéis a stóráiltear ann a aistriú ar ais go dtí ár bhfreastalaithe nó chuig freastalaithe na dtríú páirtithe ábhartha má thugann tú cuairt ar an láithreán arís ina dhiaidh sin.

3. Céard is scripteanna ann?

Is ionann script agus píosa cóid ríomhchláir a úsáidtear ionas go bhfeidhmeoidh ár láithreán gréasáin i gceart agus go hidirghníomhach. Ritear an cód ar ár bhfreastalaí nó ar do ghléas.

4. Céard is speicéir gréasáin ann?

Is ionann speicéir gréasáin (nó clib picteilín) agus píosa beag téacs nó íomhá atá dofheicthe, ar láithreán gréasáin, a úsáidtear chun faireachán a dhéanamh ar an trácht ar an láithreán gréasáin sin. Chun é sin a dhéanamh, stóráiltear sonraí éagsúla fút le speicéirí gréasáin.

5. Toiliú

Nuair a thabharfaidh tú cuairt ar ár láithreán gréasáin den chéad uair, taispeánfaimid mír aníos duit le fianáin a mhíniú duit. A luaithe a dhéanfaidh tú cliceáil ar “Sábháil sainroghanna”, beidh tú ag toiliú gur ceadmhach dúinn na catagóirí fianáin agus breiseáin a roghnaigh tú sa mhír aníos a úsáid, mar a thuairiscítear sa Bheartas Fianán seo.

Féadfaidh tú úsáid fianán a dhíchumasú i do bhrabhsálaí, ach tabhair faoi deara go mb’fhéidir nach n-oibreodh ár láithreán gréasáin i gceart a thuilleadh dá ndéanfá amhlaidh.

5.1 Bainistigh do shocruithe toilithe

6. Fianáin

6.1 Fianáin theicniúla nó fheidhmiúla

Úsáidtear fianáin áirithe chun a áirithiú go bhfeidhmíonn codanna áirithe den láithreán gréasáin i gceart agus go bhfanaimid ar an eolas faoi do roghanna mar úsáideoir. Trí fhianáin fheidhmiúla a chur ar an láithreán gréasáin, beidh sé níos éasca duit cuairt a thabhairt ar ár láithreán gréasáin. Ar an gcaoi sin, ní bheidh ort an fhaisnéis chéanna a chur isteach arís agus arís eile agus ár láithreán gréasáin á úsáid agat agus, mar shampla, fanfaidh earraí i do thralaí siopadóireachta go dtí go n-íocfaidh tú. D’fhéadfaimis na fianáin sin a chur i bhfeidhm gan cead a fháil uait roimh ré.

6.2 Fianáin anailíseacha

Toisc go bhfuil staitisticí á rianú gan ainm, ní hiarrtar cead chun fianáin anailíseacha a chur i bhfeidhm.

Ilghnéitheach

Google Analytics

We use Google Analytics for website statistics. Read more

Name Retention Function
Statistics (anonymous)
_ga 2 years Count and track pageviews
_gid 1 day Count and track pageviews

Sharing

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

WPML

We use WPML for locale management. Read more

Name Retention Function
Functional
wp-wpml_current_language 1 day Store language settings

Sharing

This data is not shared with third parties.

Google Fonts

We use Google Fonts for display of webfonts. Read more

Name Retention Function
Marketing/Tracking
Google Fonts API none Request user IP address

Sharing

For more information, please read the Google Fonts Privacy Statement.

Google reCAPTCHA

We use Google reCAPTCHA for spam prevention. Read more

Name Retention Function
Marketing/Tracking
rc::c session Filter requests from bots
rc::b session Filter requests from bots
rc::a persistent Filter requests from bots

Sharing

For more information, please read the Google reCAPTCHA Privacy Statement.

Google Maps

We use Google Maps for maps display. Read more

Name Retention Function
Marketing/Tracking
Google Maps API none Request user IP address

Sharing

For more information, please read the Google Maps Privacy Statement.

YouTube

We use YouTube for video display. Read more

Name Retention Function
Marketing/Tracking
GPS session Store location data
Functional
VISITOR_INFO1_LIVE 6 months Estimate bandwidth
Statistics
YSC session Store a unique user ID
PREF 1 year Store and track visits across websites

Sharing

For more information, please read the YouTube Privacy Statement.

Miscellaneous

Name Retention Function
Purpose pending investigation
a11y-high-contrast
a11y-larger-fontsize

 

Name Retention Function
Purpose pending investigation
fl-builder-settings-tab
WP_DATA_USER_1
WP_DATA_USER_5
wp-autosave-block-editor-post-1998
wordpress_test_cookie
a11y-high-contrast
a11y-larger-fontsize
wp-settings-time-1
wp-settings-1
wordpress_28d5b55fe9d1419f1f52189fda69afd1
wordpress_logged_in_
28d5b55fe9d1419f1f52189fda69afd1
wp-autosave-block-editor-post-2052
wp-autosave-block-editor-post-2086
_ga
_gid
wp-api-schema-modelhttp://dev-site.noac.ie/wp-json/wp/v2/
wp-autosave-block-editor-post-2266
wp-autosave-block-editor-post-2269
wp-autosave-block-editor-post-2503
wp-wpml_current_language
wp-wpml_current_admin_language_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
wp-autosave-block-editor-post-2861
wp-autosave-block-editor-post-2742
wp-autosave-block-editor-post-2862
wp-autosave-block-editor-post-2863
wp-autosave-block-editor-post-2869
wp-autosave-block-editor-post-2867
PHPSESSID
wp-autosave-block-editor-post-2875
Comhroinnt

Ní dhéanfar na sonraí sin a chomhroinnt le tríú páirtithe.

7. Do chearta maidir le sonraí pearsanta

Tá na cearta seo a leanas agat maidir le do shonraí pearsanta:

  • Tá sé de cheart agat a fháil amach cén fáth a bhfuil do shonraí pearsanta ag teastáil, cad a dhéanfar leo agus cá fhad a choinneofar iad.

  • Ceart rochtana: Tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta atá ar eolas againn.

  • An ceart go ndéanfaí ceartúcháin: tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a fhorlíonadh, a cheartú, nó a iarraidh go scriosfaí iad nó go gcuirfí bac orthu aon uair is mian leat.

  • Má thugann tú cead dúinn do chuid sonraí a phróiseáil, tá sé de cheart agat an cead sin a chúlghairm agus a iarraidh go scriosfaí do shonraí pearsanta.

  • An ceart go n-aistreofaí do shonraí: tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta go léir a lorg ón rialtóir agus iad a aistriú ina n-iomláine go dtí rialtóir eile.

  • An ceart chun agóid a dhéanamh: féadfaidh tú agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do chuid sonraí. Cloífimid leis sin, ach amháin i gcás forais a bhfuil údar cuí leo chun iad a phróiseáil.

Déan teagmháil linn má theastaíonn uait na cearta sin a fheidhmiú. Féach ar na sonraí teagmhála ag deireadh an ráitis fianán seo. Má tá gearán agat faoin gcaoi a bpléimid le do chuid sonraí, ba mhaith linn cloisteáil uait, ach tá sé de cheart agat freisin gearán a chur chuig an údarás maoirseachta (an tÚdarás Cosanta Sonraí).

8. Fianáin a chumasú/dhíchumasú agus a scriosadh

Is féidir leat do bhrabhsálaí idirlín a úsáid chun fianáin a scriosadh go huathoibríoch nó de láimh. Is féidir leat a shonrú nach gcuirfí fianáin áirithe i bhfeidhm chomh maith. Mar rogha eile, d’fhéadfá socruithe do bhrabhsálaí idirlín a athrú ionas go bhfaighfeá teachtaireacht gach uair a chuirfear fianán i bhfeidhm. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na roghanna sin, féach ar na treoracha i rannán Cabhair do bhrabhsálaí.

Tabhair do d'aire le do thoil go bhféadfadh nach n-oibreodh ár láithreán gréasáin i gceart dá ndéanfaí na fianáin go léir a dhíchumasú. Má dhéanann tú na fianáin i do bhrabhsálaí a scriosadh, cuirfear i bhfeidhm arís iad, tar éis cead a fháil uait, an chéad uair eile a thabharfaidh tú cuairt ar ár láithreáin ghréasáin.

9. Sonraí teagmhála

Má bhíonn ceisteanna nó tráchtanna agat i ndáil lenár mbeartas maidir le fianáin agus an ráiteas seo, úsáid na sonraí teagmhála seo a leanas chun teagmháil a dhéanamh linn:

An Coimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta
Teach an Chustaim, Baile Átha Cliath 1, D01 W6X0
Éire
Láithreán gréasáin: 
https://noac.ie
Ríomhphost: 
info@noac.ie
Uimhir theileafóin: 01 888 2025